átman

(sans., též átma) - „svůj“; kosmické Já božské povahy, nesmrtelná a nepomíjející podstata každého jedince, jež se v člověku upevňuje a zosobňuje silou sebeuvědomění. Též psychicko-fyziologická kvalita, která odpovídá pojmu duše; podle své podstaty je ryze duchovní, nehmotná, jednotná, neproměnná, bez obsahu a nesmrtelná. Synonymum brahman v mikrokosmu. (Malý mystický slovník naučný - Květoslav Minařík)
 
Podle hinduistického chápání skutečné, nesmrtelné člověka, které je v západním světě označováno jako duše. Je nezúčastněným divákem džívy, existuje mimo tělo a myšlení a jakožto absolutní vědomí je identické s brahma... (Lexikon východní moudrosti)
„svůj“; kosmické Já božské povahy, nesmrtelná a nepomíjející podstata každého jedince, jež se v člověku upevňuje a zosobňuje silou sebeuvědomění. Též psychicko-fyziologická kvalita, která odpovídá pojmu duše; podle své podstaty je ryze duchovní, nehmotná, jednotná, neproměnná, bez obsahu a nesmrtelná. Synonymum brahman v mikrokosmu.átman
(sans., též átma)
„svůj“; kosmické Já božské povahy, nesmrtelná a nepomíjející podstata každého jedince, jež se v člověku upevňuje a zosobňuje silou sebeuvědomění. Též psychicko-fyziologická kvalita, která odpovídá pojmu duše; podle své podstaty je ryze duchovní, nehmotná, jednotná, neproměnná, bez obsahu a nesmrtelná. Synonymum brahman v mikrokosmu.