Bhágavatapurána

též Bhágavatam, „Purána stoupenců Vznešeného (Višnua)" je nejslavnější a zá­roveň nejmladší z 18 „starých vyprávění" (purán). Byla vytvořena patrně v 10. stol. Mnozí komentátoři připisují autorství této skladby Vjásovi nebo jeho synu Šukadévovi. Pro umělecký jazyk a myšlenko­vou hloubku staví Bhágavatapuránu do stej­né roviny s Bhagavadgítou a upanišadami. Bhágavatapurána objasňuje náboženské pravdy na příbězích světců, věštců a králů. Zabývá se zevrubně životem Kršnovým, je proto považována za posvátný text višnuistů. (Lexikon východní moudrosti)