bhakti

láska k bohu, oddanost guruovi a vyvolenému ideálu (ištadéva). Hinduismus rozeznává různé druhy a stupně bhakti: gurubhakti, oddanost guruovi; vaidhibhakti, přípravný stupeň, na němž adept plní veškeré příkazy (viddhi) gurua při praktikování bhakti; rágabhakti, stav, v němž bhakta myslí pouze na boha, všechno mu boha připomíná, vše k bohu vztahuje; parabhakti, nejvyšší láska k bohu, v níž neexistuje nic kromě boha a vědomí jednoty s bohem; prémabhakti, extatická láska k bohu; mahábháva, in­tenzivní extatická láska k bohu. Poslední tři termíny jsou různá označení pro jeden a tentýž vztah. (Lexikon východní moudrosti)