Bhakti

Bhakti

Říkat: “Pane, obstarej mi tuto věc, věnuji ti Pane trochu modlení a ty mi dej tuto věc denní potřeby, Pane, odstraň mou bolest hlavy“, atd. – to není bhakti. To jsou nejnižší stadia náboženství. To je nejnižší forma karmy. Pokud člověk používá všechnu svou duševní energii na uspokojení těla a jeho potřeb, ukažte mi rozdíl mezi ním a živočichem. Bhakti je dokonce vyšší než touha po nebi.

Svámí Vivékánanda (CW/V5/Notes from Lectures and Discourses/On Bhakti-Yoga), přeložil: J.Holeček