Bhaktisútra

Dílo o lásce k bohu a o uctívání boha; jeho autorem je Nárada. Dílo obsahuje 84 súter, které se zabývají láskou, ale nikoli láskou mezi mužem a ženou či láskou k bližnímu. V proslavených aforismech autor objasňuje cestu bhakti a doporučuje ji jako v naší době nejjednodušší cestu k bohu. Stejně jako oddaní služebníci Páně křesťanského středověku Nárada ukazuje, že láska k bohu je jedinou náplní jeho života, nejdůležitějším cílem, jednotlivé sútry jsou krátké a ve většině vydání jsou opatřeny komentářem, bez něhož by byly jen těžko srozumitelné. (Lexikon východní moudrosti)