bháva

extáze, citový postoj. Tímto pojmem se označuje pět různých postojů, které může bhakta zaujmout vůči svému vyvolenému božstvu (ištadéva):

  1. šánta - pokojná a radostná atmosféra, v níž se člověk cítí bohu blízko, aniž by tento vztah byl nějak přesně vyhraněn.
  2. dásja - postoj služebníka vůči pánu, dítěte vůči rodičům a pěstounům.
  3. sákhja - postoj přítele vůči příteli.
  4. vátsalja - postoj rodičů vůči dítěti
  5. madhura - postoj manželky vůči manželovi, milenky vůči milenci.
Termínem bháva se také označuje druhý stupeň bhaktijógy.