brahmačarja

(sans.) - čtvrtý příkaz jamy, prvního stupně jógického školení podle Pataňdžaliho systému. Také označení prvého životního stadia příslušníka vyšší hinduistické kasty. Zakládá se na čistotě myšlenek, slov a činů vždy a za všech okolností, na úplné pohlavní zdrženlivosti. (Malý mystický slovník naučný - Květoslav Minařík)