Brahmananda - Kolik času věnovat praxi

Brahmananda - Kolik času věnovat praxi

Věnujte džapam, meditaci, uctívání a studiu tolik času, kolik je to jen možné. Ti, kteří chtějí vést výhradně rozjímavý život, by měli trávit přinejmenším 16 hodin denně s džapam a meditací. Jak postupujete s praxí, dokážete čas navýšit. Čím více je mysl obrácena dovnitř, tím více radosti získáte. Jakmile jednou získáte v meditaci radost, bude těžké ji přerušit. Potom se už nebudete muset ptát, jak dlouho byste měli meditovat. Vaše duše vám odpoví. Než dosáhnete tohoto stupně, pokoušejte se strávit dvě třetiny dne s džapam a meditací, a zbytek času studiem posvátných písem a sebepozorováním. Nestačí cvičit meditaci zavřením očí na jednu hodinu. Člověk by měl zkoumat mysl a odstraňovat jemné světské touhy. Potom, když se mysl zklidní, může se člověk dostat do hluboké meditace. Cílem duchovní praxe je uklidnění mysli. Není-li vaše mysl klidná a nejste-li radostní, pamatujte, že nejste na správné cestě. Připomenu vám jednu věc: Osoba, která vám poskytuje potravu, obdrží nějaké výsledky vaší sádhany. Musíte proto získat dost, aby vám něco zbylo po obdarování ostatních.

A Guide to Spiritual Life: Spiritual Teachings of Swami Brahmananda

přeložil: J. Holeček