Brahmananda - Z duchovní nauky

Brahmananda - Z duchovní nauky

Překlad: Karel Weinfurter

Jedná se o překlad vydaný roku 1936 v Mystickém sborníku. Překladatelem a autorem poznámek k textu je Karel Weinfurter, který v poznámkách přeložený text komentuje v kontextu své školy křesťanské mystiky. 

Připravte se na starší podobu češtiny, ale je to čitelné. Za zapůjčení Mystického sborníku děkuji M. Mrlíkovi. Je to dnes již dost vzácná kniha, byla vydána v číslovaných výtiscích.