Cesta na ostří nože

Cesta na ostří nože

Vzdal si se všeho a zaslíbil svůj život Bohu. Ale nezapomínej, že je velmi obtížné vést čistý a neposkvrněný život. Můžeš se domnívat, že je to snadné, ale povídám ti, že je to podobné chůzi po ostří nože. Dokonalá zdrženlivost je jediným předpokladem úspěchu v duchovním životě, ale je obtížné, dokonce nemožné, cvičit absolutní čistotu bez lásky a víry k Bohu. Svět je plný pokušení, která vyvolávají vášně, každý den můžeš pozorovat 99 procent lidí, jak se řítí v šílené snaze po smyslných rozkoších. Tvá mysl je v neustálém nebezpečí, že bude zamořena. Proto je nezbytné zapojit myšlení v dobru, studovat dobré knihy a diskutovat o povznášejících záležitostech. Musíš svůj čas trávit uctíváním Boha, službou svatým lidem a rozjímáním. To je jediný způsob, jak vymodelovat svůj charakter.

Svámí Brahmánanda

(“Vedanta” №358, March-April 2011, p. 95)

Přeložil: J.Holeček