Džanaka

král vidéžský, model karmajógina (viz karmajóga), jenž obklopen nádherou, bohatstvím a leskem dospěl spravedlností a dobrotou k témuž cíli jako velcí staroindičtí asketi a mudrci. (Malý mystický slovník naučný - Květoslav Minařík).