Fata morgána

Fata morgána

Vyžaduje zřeknutí se, abychom byli všichni askety? A kdo bude pomáhat druhým? Odříkání není askeze. Jsou všichni žebráci Kristem? Chudoba není synonymem svatosti, často naopak. Zříkání se je v mysli. Jak to probíhá?

Jednou v poušti, když jsem měl žízeň, uviděl jsem jezero. Bylo uprostřed nádherné krajiny. Bylo obklopené stromy, které se vzhůru nohama odrážely na jeho hladině. Ale ukázalo se, že to byla fata morgána. Tehdy jsem pochopil, co jsem to celý měsíc, každý den viděl. Ale teprve v tom dni žízně jsem pochopil, že je to neskutečné. Každý den během dalšího měsíce jsem viděl obraz znovu. Ale už nikdy jsem ho nepokládal za skutečný. Takže když dosáhneme Boha, zmizí představa vesmíru, těla atd. Později se zase objeví. Ale příště už budeme vědět, že je to neskutečné.

Svámí Vivékánanda (CW/V8/Notes Of Class Talks And Lectures/Jnana And Karma)

Přeložil: J.Holeček