Jagannatha

Jagannatha

Mistr vícekrát opakoval svým stoupencům: “Jsem Pán Jagannath z Puri.” Následující příhodu vyprávěl Mahendranath Gupta:

Jednou mě Šrí Rámakrišna poslal do Puri a dal mi pokyny, co tam mám udělat. Řekl mi, že bych měl obejmout Jagannathu. Měl jsem obavy, protože bylo téměř nemožné to udělat. Nakonec mi mistr vnukl nápad. Když jsem šel do vnitřního chrámu, přinesl jsem si v kapse několik mincí a směnek. Na místě bylo poněkud šero a úmyslně jsem pohodil mince a směnky po podlaze.

Když uslyšeli kněží cinkot mincí, začaly je sbírat ze země. Mezitím jsem vylezl na oltář a objal Pána Jagannathu. Kdosi mně uviděl a začal křičet, takže jsem rychle slezl a začal obcházet kolem božstva. V tom šeru nemohl nikdo poznat, kdo to udělal.

Během života mně mistr poslal do Puri několikrát. On do Puti nešel. Říkal: „Jestliže odejdu do Puri, mé tělo nevydrží.“ Takže nešel. Když jsem se vrátil z Puri, objal mne a povídal: Teď já obejmu Pána Jagannathu“.