Jediná osobnost

Jediná osobnost

Každým okamžikem svého života se měníte. Byli jste dítětem a uvažovali určitým způsobem, teď jste dospělí a uvažujete jinak, až budete staří, budete myslet zase jinak. Všichni se mění. Pokud je to tak, kde je vaše osobnost? Určitě ne v těle nebo v mysli nebo v myšlenkách. Za nimi je átman a advaitisté tvrdí, že tento átman je samotné brahma. Nemohou existovat dvě nekonečna. Existuje jediná osobnost a ta je nekonečná.

Svámí Vivékánanda (CW/V3/Lectures from Colombo to Almora/The Vedanta in All Its Phases)