lílá

sanskrt. dosl.: "hra"; božská hra světa jevů. Višnuisté považují stvoření světa za pouhou boží hru. Lílá označuje relativno, které tvoří protiklad k absolutnu, nitja. (Lexikon východní moudrosti)