mája

sanskrt, dosl.: "klam, iluze, zdání". Lidé pod vlivem máji podléhají mylnému dojmu, že skutečné je to, co vnímají svými smysly. V důsledku toho pak kladou nepřiměřený důraz na světské požitky a zapomínají, že je to jen kosmický závoj zahalující svrchovanou skutečnost.