májáváda

sanskrt., učení advaitavédanty, že svět je pouze májá, tj. neskutečný, neboť byl vytvořen silou iluze, která je vlastní myšlení. Stoupenci tohoto učení si říkají májávádinové. (Lexikon východní moudrosti)