Milodary a dobročinnost

Milodary a dobročinnost
Řezník vedl krávu na jatka na porážku. Byla to však dlouhá cesta, a protože řezník s krávou hrubě zacházel, začala se vzpírat a cesta s ní byla velmi obtížná. 
 
Po několika hodinách došel k polednímu do vesnice, kde byl chudobinec a tam se rozdávalo jídlo. Protože byl vyčerpán, požádal o jídlo, posílil se a nakonec krávu dovedl tam, kam zamýšlel. 
 
Ale část viny za zabití krávy padla i na dárce jídla v chudobinci. Z toho vyplývá, že dobročinné rozdávání jídla se má dělat s rozmyslem, protože máme mít jistotu, že příjemce není špatný a hříšný člověk, který využije posílení z jídla na špatné věci.