Mystický a činný život Indie

Mystický a činný život Indie

Romain Rolland: Mystický a činný život Indie

Vydal Eminent - Symposion v roce 2006 jako reprint původního vydání z roku 1931

Překlad: Jaroslav Zaorálek

 

Obsahuje dvě monografie: 1. Rámakrišna a 2. Vivékánanda a jeho vesmírné evangelium, 301 a 391 str.

 

OBSAH KNIH

 

1. Rámarišna

Upozornění čtenáři západnímu
Upozornění čtenáří východnímu
 
Preludium
 1. Evangelium dětství
 2. Matka Kali
 3. Dva učitelé poznání
 4. Totožnost s Absolutnem
 5. Návrat k lidem
 6. Budovatelé Jednoty
 7. Rámakrišnovo setkání s velikými pastýři Indie
 8. Výzva k žákům
 9. Učitel a jeho žáci
 10. Milovaný žák: Naren
 11. Poslední píseň
 12. Řeka se vrací do moře
 
Doslov
 
Dodatky
Fysiologie indické askese
Sedm údolí meditace
Saradadevi a lupiči
 
Bibliografie
Poznámky

 

2. Vivekananda a jeho vesmírné evangelium

 

Vivekanandův život
 
Preludium
 1. Parivradžaka
 2. Indický poutník
 3. Veliká cesta na Západ
 4. Amerika za první Vivekakndovi cesty
 5. Apoštolská činnost v Americe
 6. Setkání Indie s Evropou
 7. Návrat do Indie
 8. Záložení Rámakrišnovy mise
 9. Druhá cesta na Západ
 10. Odchod
 
Vivekanandovo vesmírné evangelium
 
První část
 1. Maja a pochod k svobodě
 2. Hlavní cesty (Čtyři jogy)
  1. Karmajoga
  2. Bhaktijoga
  3. Radžajoga
  4. Džňanajoga
 3. Vesmírné náboženství - věda
 4. Civitas Dei
 5. Závěr
Druhá část
 1. Rámakrišnův klášter a mise
 2. Probuzení Indie po Vivekanandovi
 
Dodatky
 1. O mystické introversi
 2. O helénskokřesťanské mystice
Poznámky