Perlorodka

Perlorodka

Pokud po jednom ponoření se do moře nepřinesete perlu, neděláte z toho závěr, že žádné perly v moři nejsou. V moři je skryto nespočet perel. Takže pokud se vám nepodaří uvidět Boha bezprostředně poté, co jste udělali několik zbožných cvičení, neztrácejte srdce. Pokračujte trpělivě s cvičením a buďte si jisti, že v pravý čas získáte boží milost.

Existuje jeden druh ústřice, která neustále pluje na hladině moře s otevřenou skořápkou, pokud se ji nepodaří zachytit kapku podivuhodného deště sváti (Sváti je hvězda Arcturus). Poté se ponoří ke dnu a už nevypluje. Stejně tak skutečný a opravdový aspirant, který získal vzácnou mantru od svého duchovního vůdce se ponoří do bezedného oceánu oddanosti bez letmých pohledů na cokoli ze světa.

Šrí Rámakrišna

(“Words of the Master: Selected precepts of Sri Ramakrishna”, sestavil Svámí Brahmánanda)

Přeložil: J.Holeček 2017