Píseň sanjásina

Píseň sanjásina

Svami Vivekananda

 

Píseň Sannyasina

 

Píseň nad otroctvím osobního života a dosažení pravého poznání.

 

1. Vzneste se tóny...

 zni písni zrozená daleko v samotě,

 kam špatnost, světský kal, k projevu

 nedolétly...

 V jeskyních strmých hor, v hlubinách

 lesních mýtí,

 kde pramení vždy klid, kde nikdy nepřeruší

 jej žádné touhy van, byť voněl po rozkoši,

 či bohatstvím se skvěl nebo jak sláva hřměl,

 tam odkud řine se proud Poznání a Pravdy

 sledován Blažeností...

 Zpívej ji hlasitě odvážný sannyasine...

 Koncentruj se... Om TAT SAT OM

 

2. Přetrhni pouta...

 Vždy dolů víží tě pozemské okovy,

 třeba v nich zlata třpyt, či prostým kovem

 tmí se,

 ať v lásku utkány v nenávist uhněteny,

 ať dobrem jeví se, ať zlem tvou mysl rmoutí,

 jak zástup dvojic všech, v nich vlastnosti

 se vlní...

 Otrok je otrokem, tu šťastným, tu zas štvaným...

 On není svoboden, byť vězněn třeba v trůnu,

 když odpoutaným není...

 Pryč tedy s okovy, odvážný sannyasine...

 Koncentruj se... OM TAT SAT OM

 

3. Vyhasni chtíči, bludičko blikavá, mámivá

 nahromaděná tma zdá se temnější víc...

 Nechť navždy zanikne to chtivé opojení

 vlekoucí duši v klam od narození k smrti,

 vlekoucí ji zas zpět od smrti k narození,

 do víru osudu, v koloběh tužeb

 v žití...

 To všechno zvládne ten, kdo ovládá sám sebe...

 Poznej se... ovládni se...

 a nikdy neustup, odvážný sannyasine...

 Koncentruj se... OM TAT SAT OM

 

4. Co siješ, sklízíš...

 Tak moudří říkají... Příčina každá má

 svůj vlastní účinek, jenž k ní se nazpět

 vrací...

 Z dobré jde dobrý zpět, zla v sobě zlý

 vždy nese...

 Toť zákon nezlomný... Z něj nelze uniknout...

 Každý kdo přijal tvar, nést pouta tvaru musí...

 To všechno pravda jest...

 leč nyní správně slyš...

 Daleko za jménem, za tvarem,

 je To věčné, svobodné, Atman zvané...

 Poznej, že Ty jsi To, odvážný sannyasine...

 Koncentruj se... OM TAT SAT OM

 

5. Neznají Pravdu,

 ti všichni, kteří sní tak marné, prázdné

 sny,

 jako jsou: Otec a matka, syn, žena, přítel...

 Bezpohlavní je Já... Jak může otcem býti?

 Jsouc Samojediné - kdo jej svým děckem nazve?

 Kdo přítelem tu je? Kdo komu nepřítelem?

 Když Samojediné tu jenom Ono je?

 Já - to je ve všem vše... Nic jiného tu není,

 věčného k dosažení...

 Ty také jsi to Já, odvážný sannyasine...

 Koncentruj se... OM TAT SAT OM

 

6. Je jenom Jeden...

 Svobodný, Vševědoucí... Bez tvaru...

 Bez jména...

 příchuti každé prost je ON

 Jeden jen --- Já...

 V něm snu -- jsou všechny sny ilusí

 zvaná Mája

 Vše - dění - tyto sny - o sobě samé spřádá

 a v projevech svých snů se ve všem projevuje

 Avšak On, Svědek, Já, jen pozoruje hru...

 Přesto, že se zdá být hrou, duší i přírodou,

 ukryt je za projevem.

 Poznej, že ty jsi On, odvážný sannyasine...

 Koncentruj se... OM TAT SAT OM

 

7. Kde hledáš volnost?

 Svobodu příteli, nedá ti tento svět

 a žádný jiný svět...

 V nich marně, marně hledáš.

 V knihách ji nevyčteš, v chrámech ji

 nevymodlíš.

 Vzpomeň, že Já je vše... Tvou svobodou

 je také.

 Poznej Já a poznáš jak svobodný jsi...

 Volný...

 Provaz jenž vleče tě, jen tvoje ruka drží...

 Pusť provaz... Přestaň lkát...

 Neváhej a pusť jej, odvážný sannyasine...

 Koncentruj se... OM TAT SAT OM

 

8. Řekni - "Mír všemu" -

 Ode mne ničemu živému nehrozí

 žádné zlo, ani smrt, ba ani nebezpečí.

 V těch kdož dlí vysoko, i co se nízko plazí

 Já ve všech Nadjá jsem, jsa strachu smrti

 zbaven...

 Života všeho se tu i tam - navždy vzdávám--

 vesmírů zemí všech, jakož i pekel hrůz,

 avšak i nebes všech... I naděje... I strachu...

 Vzdávám se všeho lpění...

 Tak pouta rozetni, odvážný sannyasine...

 Koncentruj se... OM TAT SAT OM

 

 

9. Nedbej již více

 jak tělo žije a pryč jak zas odchází,

 koná svou povinnost... Nechť karma dnes jej

 k zemi sráží

 a zítra zas snad věnčí pyšnou slávou,

 byť tento nástroj tvůj zde žití měl jen

 bídné

 neříkej tomu nic, Já se to nedotýká...

 Nic nerozruší klid,

 v němž věčné Nadjá tkví...

 Kde chválený i chválící jsou zastoupeni Jedním,

 hlas chval či hany nezní.

 Dli v tomto klidu - v Já -

 odvážný sannyasine, koncentruj se...

 OM TAT SAT OM

 

10. Nepři se nikdy

 Pravda není tam, kde vášeň, sláva, lakota

 chamtivost a hněv dlí... Kdo myslí na jiného

 jako na manžela, jako na manželku svou,

 ten Pravdu nepoznal, ten není dokonalým...

 Kdo majetkem svým zve byť

 sebemenší něco,

 ten branou velké Iluse neprojde.

 Také ten, kdo se tu v háv zloby zahaluje,

 neprojde branou Máji...

 Proto se toho vzdej, odvážný sannyasine...

 Koncentruj se... OM TAT SAT OM

 

11. K domovu svému zaujmi

 niterně nepřipoutaný vztah,

 obloha střechou tvou a svět tvým

 lůžkem budiž.

 Co ti dá potrava dobrá nebo špatná,

 tak či tak vařená - o štěstí to

 moc nedbej.

 Vznešení velké Já neposkvrní se stravou

 a žádným nápojem, když Samo sebe zná...

 Dli v Já a svoboden - jak tekoucí řeky běh -

 Nevzrušen osudem, odvážný sannyasine...

 Koncentruj se... OM TAT SAT OM

 

12. Málo je lidí,

 co chápou Pravdu... Z mála kdo Pravdu zná...

 Budeš snad pro smích těm, kteří se světu koří,

 nenáviděti tě bude dav nevědomých,

 Ty však - ó Veliký - těm hlasům nenaslouchej,

 ale jdi, Svoboden,

 prost malicherných tužeb

 a lidem pomáhej z tmy závojů Maji...

 Jdi zbaven úzkosti před utrpením a zlem,

 radostí nehledaje...

 Jdi obou protiv prost, odvážný sannyasine...

 Koncentruj se... OM TAT SAT OM

 

13. Jdi tak, den za dnem

 vytrvale upjat k realisaci Já,

 až síla Karmy se vybije, až vyprchá,

 až osvobodí tě Poznání provždy - navždy...

 Není víc zrození... Ba ani není já ani ty...

 Rozdíly splynuly v ohnisku Jednotícím...

 Tu není Boha, kde žádná bytost není...

 Božské Já se stalo vším a poznalo se

 ve všem...

 Vše je Já a Blaženost -----------

 Nyní víš, co je Já, odvážný sannyasine...

 Koncentruj se... OM TAT SAT OM

 

 

Překladatel je neznámý, samizdat z roku 1959. Děkuji za poskytnutí překladu M. Mrlíkovi.