Rádhá

též Rádhiká – partnerka Kršnova, nejznámější gópí (pastýřka) ve Vrndávanu. Motiv něžné milostné hry mezi Kršnou a Rádhou prolíná všemi rovinami hinduismu, odehrává se jak v oblasti hmotného světa, tak v transcendentní sféře božského. Je věčnou hnou mezi individuální duší člověka a bohem, kterou obsahuje mystická složka téměř každého náboženství. Láska Kršny a Rádhy, jejich milostný vztah je ústředním motivem višnuismus, který povyšuje světskou lásku a oddanost (symbolizovanou Rádhou) na oddanost a lásku k bohu, jehož představuje Kršna. Tuto cestu (bhaktijóga) zvolil i Čaitanja, velký bengálský světec 16. století, který je dodnes uctíván jako Kršnova inkarnace. (Lexikon východní moudrosti)