sádhaka

někdo, kdo následuje konkrétní sádhanu neboli způsob života navržený za účelem realizace svrchovaného ideálu, kterým je splynutí s Brahmanem (bhahmá) nebo realizace osobního boha. Slovo se vztahuje k sankrtskému sádhu, což je odvozeno od sādh- , "k dosažení". Dokud člověk usiluje o dosažení cíle je sádhaka, když cíl dosáhne je siddha. V moderním použití se označení sádhaka často používá jako termín pro praktika. Původní použití bylo spíše technickým termínem pro toho, kdo absolvoval zasvěcení. (anglická Wikipedie)