sádhana

sanskrt., odvozeno od sádh: "dosáhnout cíle"; přibližně: "prostředek k dosažení dokonalosti". Cvičení zaměřené na zvládnutí některé z jógických cest. Náleží k nim džapa, meditace a vzývání ištadévy (vyvoleného). Kdo se věnuje cvičení sádhany se nazývá sádhaka. (Lexikon východní moudrosti)