sanskára

(sans., pl. sanskáry) - sanskáry jsou sklony, podvědomé tvořivé síly jako následky dřívějšího úsilí a dojmů; zpětně působící vibrace, vyvolané duševní činností a skutky. ... Sanskáry rozhodují jak o současných životních a osudových okolnostech, tak i o budoucí existenci, o reinkarnaci. Sanskáry se tvrdošíjně uplatňují, neboť vytvářejí poměr člověka ke světu, jeho názor, který vždy pramení z vnitřních předpokladů. Tvoří obsah jeho vědomí, neboť jsou souborem bytostných sil jako podmínek pro vznik osobního vědomí. Překonávat je lze pouze vědomým zachováváním určité zvolené linie v jednání, aby se toto jednání přetvořilo ve zvyk chránící člověka z hlediska jógy před jednáním neuvědomělým, pramenícím z vrozených duševních dispozic. (Malý mystický slovník naučny - Květoslav Minařík)