siddha

sanskrt. dosl.: "dokonalý, dovršený"; dokonalý člověk, který dosáhl nejvyššího cíle duchovní cesty, osvobození (mókša); člověk osvícený, světec. V puránách označuje slovo siddha polobožskou bytost nesmírné síly a čistoty. (Lexikon východní moudrosti)