Slon

Slon

 

V jednom lese bydlil světec, který měl mnoho žáků. Jednou jim vykládal: "Bůh je ve všech věcech. Musíme tedy zbožně sklánět hlavu před každou věcí na tomto světě." 

Stalo se, že jeden z jeho žáků šel do lesa nasbírat dříví na obětní oheň. Najednou zaslechl křik: 

"Utečte! Utečte! Blíží se splašený slon!" 

A všichni hned utekli. Ale on neutekl. Uvažoval takto: 

"Slon je Bůh v podobě slona; proč tedy bych utíkal?" 

A zůstal, kde byl, pozdravil slona jako Pána a začal ho uctívat. Vůdce slona na něho křičel: "Uteč! Uteč! …" 

- Ale žák se nechtěl hnout s místa. Slon ho chytil chobotem a daleko ho odhodil. Ubohý mladík, omráčený, pohmožděný a zkrvavený, zůstal ležet v bezvědomí … 

Jeho učitel se to dověděl. Přispěchal k němu s ostatními žáky. Zanesli ho domů a ošetřili ho. Když se probral z mrákot, zeptali se ho: 

"Proč jsi neutekl, když jsi slyšel, jak na tebe kornak křičí?"

- Mladík odpověděl: "Náš učitel řekl, že v každém živém tvoru je Bůh. Viděl jsem Boha Slona a nechtěl jsem se vzdálit ze svého místa." 

A tu mu jeho guru řekl: "Synu můj, je ovšem pravda, že se to v podobě slona blížil Bůh, ale což na tebe v podobě kornaka nekřičel, aby ses uchýlil do bezpečí? Je sice pravda, že Bůh se projevuje v každé věci, ale projevuje-li se v slonovi, projevuje se přece stejně nebo dokonce více v kornakovi. Proč jsi tedy neuposlechl jeho hlasu, který tě varoval?" 

(Rámakrišnovo Evangelium I., 56.)