Šukadéva

také Šuka, - velký světec, syn Vjásův, vypravěč Bhágavatapurány. Je považován za ideál sannjásina a řazen k nitjasiddům.