Svámí Abhedánanda - Pět stezek k nejvyšší pravdě

Svámí Abhedánanda - Pět stezek k nejvyšší pravdě

Svámí Abhedánanda je známým žákem Šrí Rámakrišny. Vydal mnoho knih. Žil v letech 1866 – 1939

V českém překladu vyšla pouze jedna jeho kniha a to ještě před válkou v nakladatelství Zmatlík a Palička v překladu Václava Šorna.

Nějaký dobrý člověk ji oskenoval a můžete si ji stáhnout na tomto ODKAZU.