vásaná

sanskrt., dosl: "představa, touha, dojem". Skrytá přání, touhy, sklony, ambice, které se mohou kdykoli projevit. Jsou spojeny se sankárami, jsou jejich součástí. Oba termíny se užívají jako synonyma. (Lexikon východní moudrosti)

 
vásaná (sans., pl. vásany) - představa, sklon mysli; tendence minulých životů, karmické příbuznosti a vztahy (viz karma), jež se konkrétně vyjadřují podvědomými popudy a jejichž prostřednictvím je člověk vždy vetkán do lidské společnosti a stává se dědicem jejích mravních nedostatečností. Tyto nedostatečnosti totiž světskému člověku vždy imponují víc než mravní vzory těch, kdo se všeho vzdali. Vásany tedy na mystické cestě musí být přemoženy, překonány. Ale to je možné jen za předpokladu, že je člověk ve své bytosti vyhledá a působením na ně je zbaví vlivu. Konkrétně je to možné jen tak, že vyhledané už vásany překonává anulací příbuznosti buněk svého těla s těly jinými. Je tu však nutná schopnost velmi jemného rozlišování všech stupňů buněčného napětí. Viz též sanskára. (Malý mystický slovník naučný - Květoslav Minařík)