Vivékánanda - Koncentrace

Vivékánanda - Koncentrace

Jak poznáme, že se mysl zkoncentrovala? Protože zmizí čas. Čím více zmizí čas, tím jsme koncentrovanější. V běžném životě to vidíme v tom, že když nás zaujme nějaká kniha, nevšímáme si vůbec, jak běží čas, a když knihu opustíme, jsme často překvapeni, kolik hodin uběhlo. Veškerý čas bude mít tendenci splynout s přítomnosti. Takže definice: když minulost a současnost splývá v jedno, značí koncentrovanější mysl.

Svámí Vivékánanda (CW/V1/Raja Yoga/Patanjali's Yoga Sutras/Ch. III, Vibhooti Pada, The Chapter of Powers, 12)