Vivékánanda - O smrti

Vivékánanda - O smrti

Jak víte, je zde smrt, nevyhnutelná smrt ve vodě, ve vzduchu, v paláci, ve vězení, smrt je všude. Co vás činí nebojácnými? Když si uvědomíte, čím jste – nekonečným duchem, nesmrtelným, nezrozeným. Jeho nemůže spálit žádný oheň, žádný nástroj zabít, neublíží mu žádný jed. Žádná teorie, samozřejmě. Žádné čtení knih… (Nepapouškovat). Můj starý Mistr říkával: „To všechno je dobré k naučení papouška, aby stále opakoval: Pane, Pane, Pane; ale nechejte k němu přijít kočku, která mu půjde po krku a všechno to zapomene". Můžete se modlit po celou dobu, číst všechna světová Písma a uctívat všechny existující bohy, ale pokud neuskutečníte ducha, nejste svobodní. Ne mluvení, teoretizování, ale realizace. Takže vyzývám k praktickému náboženství.

Přeložil: J.Holeček 2016 

CW/V4/Lectures and Discourses/The Practice of Religion