Vjása

jméno používané pro celou řadu dávných autorů a redaktorů sanskrtských děl. Védavjása, který údajně uspořádal védy, byl pro svou nesmrtelnost díla pojmenován také Šášvata ("Věčný"). Jako Vjása je označován i redaktor Mahábháraty, purán, zakladatel védantové filozofie. V puránách je uváděno celkem 28 Vjásů, kteří uchovávali, pořádali a šířili védy a žili v různých obdobích. (Lexikon východní moudrosti)