Vrndávan

Kdysi posvátný háj, místo uctívané dodnes jako svaté. Leží na břehu řeky Jamuny, blízko Mathury, kde se narodil Kršna. Ve Vrndávanu trávil Kršna mládí s pastýřkami a mlékařkami, zejména s Rádhou. Milostná hra Kršny a Rádhy je v hinduismu považována za symbol božské hry duše a jejího pána, je srovnatelný s láskou duše k bohu, tak jak ji znali křesťanští mystikové německého středověku. Vrndávan je navštěvován zejména višnuisty, kteří jej považují za jeviště božské hry a ztotožňují s vlastním srdcem. (Lexikon východní moudrosti)