Vyprázdnění mysli

Vyprázdnění mysli

Svámí Turjánanda: 

„Během meditace se někteří pokouší vyprázdnit svou mysl. Ale jak to dokázat? Mysl se hemží touhami a přáními, jak jednu myšlenku vyženeme, nahrne se tam spousta dalších. Takový postup následují pouze lidé se sklonem k ateismu. Nejlepší způsob, jak rozvíjet lásku k Bohu, je neustálá meditace o Něm. Tímto způsobem se mysl vyčistí od všech tužeb.