Výroky Šrí Rámakršny

Výroky Šrí Rámakršny

Vydalo nakladatelství ONYX v roce 2000, přeložil: Rudolf Skarnitzl

Šrí Rámakršna (1836 - 1886), syn chudého bengálského bráhmana, je široce uznávaný jako jeden z největších duchovních géniů moderního hinduismu. První duchovní zkušenosti prožil ve věku 7 let. Během celého svého života uctíval bohyni Kálí, a také první zasvěcení, které se mu dostalo, bylo tantrické. 

Následně ho jeho učitel Totápurí zasvětil do advaita védántry a praxe nirvikalpa samádhi, což Rámakršna během jediného dne úspěšně zvládl. V chrámu bohyně Kálí v Dakšinéšvaru žil životem chrámového kněze. Jeho mystický život byl orientován tak, že dokázal prožít zkušenosti nejrůznějších náboženských disciplín - včetně křesťanské a islámské - takže nabyl přesvědčení, že všechny cesty vedou k témuž závěru - realizaci Božství. Šrí Rámakršna měl mnoho žáků, mezi které patřil i světoznámý svámí Vivékánanda. Výroky Šrí Rámakršny představují téměř kompletní sbírku jeho učení Obsahují 1120 výroků a podobenství, jenž tvořily základy Mistrových poučení žáků a byly shromážděny z veškeré dostupné literatury. Předkládané dílo obsahuje i pečlivě vypracovaný životopis, v němž je dostatečný prostor pro vykreslení jedinečnosti jeho charakteru i způsobu, jak osobně vedl své žáky. Propracovaný obsah na začátku knihy poskytuje čtenáři možnost podrobného přehledu a studia.