Vzpomínka Brahmánandy

Vzpomínka Brahmánandy

Bydlel jsem v ulici Baranasi Ghóš v Kalkatě a pravidelně jsem navštěvoval Mistra. Jeden den jsem přišel brzo po poledni. Chrám Kálí byl uzavřen a Mistr odpočíval po obědě. Jak jsem vstoupil do místnosti, požádal mně, abych se posadil na jeho postel. Chvíli hovořil a potom mně požádal, aby mu masíroval nohy. Odvětil jsem: „Promiňte, pane. To nemůžu udělat. Vyprávěl jste mi podivuhodné příběhy; pokračujte prosím.“ Přesto mně o to požádal zase: „Hele, udělej mi malou masáž. Budeš mít užitek se služby svatému muži.“ Poté, co mně dvakrát nebo třikrát požádal, nakonec jsem dotkl jeho nohou.

Náhle se odehrálo něco zázračného, co mně ohromilo. Otevřenýma očima jsem viděl, že Matka Kálí rychle vstoupila do místnosti v podobě mladé dívky, staré sedm nebo osm let. Obkroužila několikrát Mistrovu postel, její nohy vytvářely cinkající zvuk. Poté splynula s Mistrovým tělem.

Mistr se trochu usmál a potom řekl: „Podívej, okamžitě si dostal výsledek služby svatému muži.“