Vzpomínka Mahendra Nath Gupty

Vzpomínka Mahendra Nath Gupty

Mistr mohl vidět přirozené tendence člověka. Když se poprvé setkal s každým ze svých učedníků, okamžitě tyto duševní tendence rozpoznal a pokusil se je změnit. Říkával: „Jsou tady někteří, kteří mají zlato (tj. poznání Já) ukryté pod půl librou zeminy, ale u jiných je pod čtyřiceti librami. Tak ho nechte být! Kdo hodlá odhrabávat čtyřicet liber zeminy?“