Vzpomínka Vaikuntha Nath Sanjala

Vzpomínka Vaikuntha Nath Sanjala

 

Mistr řekl: “Dalším způsobem k dosažení Boha je odříkání. Co je tím myšleno? Když je hluboká láska k Bohu, vše ostatní odpadává samo, jako když někdo vykročí k severu, jih nechává stále více za sebou. Proto požaduji, abyste milovali Boha intenzivně. Musíte mít tak silnou touhu po Bohu, jakou pociťuje manželka k manželovi, dítě k matce a lakomec ke svému bohatství. Dále: cokoli děláte tělem, myslí a řečí, stále musíte myslet na to, že je to Boží práce. On je pán a vy jste sluha. Další metodou disciplíny je rozlišování mezi skutečným a neskutečným. Udržujte mysl ve stavu dokonalé vyváženosti a zkoušejte vidět projev Boha ve všech bytostech. Jakékoli jméno Boha si zvolíte a jakoukoli víru následujete, není v tom rozdíl. Každá náboženská víra je cestou k Bohu. Všechna jména jsou jeho. Vytrvejte celým srdcem u jedné doktríny nebo jednoho jména.“