Waldová S.E.: Rozmluvy na tisíci ostrovech - Svámí Vivékánanda

Waldová S.E.: Rozmluvy na tisíci ostrovech - Svámí Vivékánanda

S. E. Waldová, pomocnice, důvěrnice a nejlepší z mistrových evropských přívrženkyň nám zanechala krásný duchovní odkaz v podobě tohoto textu. Poznámky, které si na sedmitýdenním kurzu při Vivékánandových výkladech činila, nám dnes přibližují učení tohoto mistra i jeho vnitřní vyzařování.

Můžete objednat: ZDE