Svámí Ašókananda

Jogeščchandra Dutta (23. 9. 1893 Durgapur v Indii – prosinec 1969) známý jako Svámí Ašókananda (od roku 1923) byl indickým žákem Vivékánandy a mnichem Rámakrišnova řádu. Od roku 1932 až do své smrti v prosinci 1969 ve věku 76 let zodpovídal za Védantskou společnost severní Kalifornie v San Francisku, kterou založil Vivékánanda v roce 1900.

 

Dutta se narodil ve vesnici Bekitaka. Dětství strávil v Durgapur, vesnici sedm nebo osm mil západně od města Habibganj v okrese Sylhet Assam (nyní část Bangladéše).

K Rámakršnovu řádu se připojil v roce 1921 a byl vysvěcen na sannjásina v roce 1923 Svámí Šivanandou, druhým prezidentem řádu. Od roku 1926 až 1930 působil jako redaktor anglického měsíčníku Rámakrišnova řádu Prabuddha Bharata, v tom čase vyvrátil některé politické a ekonomické názory Mahátmy Gándhího.

Jeho životní příběh pokračoval v Kalifornii, kolem roku 1930, v době, kdy se na Západě ještě na východní náboženství dívalo podezřívavě. Pod jeho vedením Védantská společnost severní Kalifornie postavila tři chrámy (v San Francisku, Berkeley a Sacramentu) a zakoupila dva tisíce akrů půdy v Olema, které se staly největší védantským „útočištěm“ v Americe a snad i na Západě.

Ašókananda vykonal mnoho pro védantské hnutí na Západě svými srozumitelnými a důkladnými výklady védántské nauky formou přednášek a kurzů během téměř čtyř desítek let. Jeho příspěvek védantskému hnutí v Americe je dobře znám, stejně jako jeho otištěné přednášky, které se staly oblíbeným zdrojem inspirace, protože první sbírka byla vydána v roce 1970.

Jeho žákyně, Sestra Gargi ho viděla jako soucitného průvodce. Jako přívrženec advaity (nedualismu) védanty si uvědomoval božství ve všem živém a spatřoval v učednících jejich potenciální dokonalosti. Gargi říká, že za jejich lidskými manýrami a omezujícími slabůstkami ega spatřoval čistého ducha a jeho role, jako učitele byla leštit zrcadlo vnímání každého žáka, aby odrážel toto vnitřní světlo.

 

Od roku 1953 byly jeho přednášky nahrávány. Některé z nich byly přepsány a publikovány:

 • Meditate while you work – a new path for a new age (Meditace při práci, nová cesta nového věku)
 • When the many become One (Jak se mnozí stanou Jedním)
 • Spiritualising everyday life (Duchovnost každodenního života)
 • Swami Vivekananda in San Francisco (Svámí Vivékánanda v San Francisku)
 • Swami Brahmananda (Svámí Brahmananda)
 • Swami Premananda (Svámí Prémananda)
 • Memoirs of Swami Shivananda (Paměti Svámí Šivanandy)
 • The Teacher-Prophets of Vedanta (Učitel – proroci védanty)
 • The Theory and Practice of Monism (Teorie a praxe monismu)
 • The Razor's Edge (Ostří břitvy)
 • Spiritual Practice: Its Conditions and Preliminaries (Duchovní praxe. Její podmínky a předpoklady)
 • Ritualism : Its place in Spiritual Life (Ritualismus. Jeho místo v duchovním životě)
 • When the heart cries for God (Když srdce volá k bohu)
 • God and God-men in Vedanta (Bůh a bohočlověk ve védantě)
 • Meditation, Ecstasy and Illumination (Meditace, extáze a osvícení)
 • Avadhuta Gita (Avadhutagíta je jeho překladem tohoto starého pojednání o advaitické filozofii Dattatreja avadhuta)
 • Shafts of Light (Paprsky světla – kompilace více než 800 pokynů jeho žákům)
 • Jeho žákyně sestra Gargi napsala jeho životopis – A Heart Poured Out).

Seznam není kompletní, odkazy na jeho knihy:

 

Zdroj: anglická Wikipedie