Seznam žáků podle R.Rollanda

 

Přehledný seznam nejznámějších z těch, kteří se v letech 1879–1885 seskupili kolem Rámakršny:

 

1879:

 • 1. a 2. Lékař Ramčandra Dutt a jeho bratranec Manomohan Mitra.
 • 3. Latu, Ramčandrův sluha — z nízkého rodu — později známý mnišským jménem Adbhutánanda.
 • 4. Surendranath Mitra, bohatý úředník v anglickém obchodním podniku, majitel domu, člen Brahmosamadže.

1881:

 • 5. R. Čandra Ghoš, syn zemindara (statkáře), později první představený řádu pod jménem Brahmánanda.
 • 6. Gopal starší, obchodník s papírem (později Advatiánanda).
 • 7. Narendranath Dutt, mladý vzdělanec z kšatrijské kasty (pozdější Vivékánanda).

1882:

 • 8. Mahendra Nath Gupta, představený vyšší školy Vidyasagar High School v Kalkatě; později napsal pod pseudonymem M.: Gospel of Sri Ramakrishna (Rámakršnovo Evangelium) a patrně dodnes řídí velikou školu, kterou založil: The Morton Institution.
 • 9. Tarak Nath Ghosal, syn právníka, člen Brahmosamadže, nynější představený řádu pod jménem Šivánanda.
 • 10. Žodžendra Nath Čaudhury, brahmín z Dakšinesvaru z dobré aristokratické rodiny (pozdější Jógánanda).

1883:

 • 11. Sasibhušan (pozdější Rámakršnánanda).
 • 12. Saračandra Čakravarti (pozdější Saradánanda), který byl přes čtvrt století tajemníkem Rámakršnovy mise a napsal hlavní Rámakršnův životopis. Býval stejně jako předcházející žák brahmínem v Kalkatě a členem Brahmosamadže.
 • 13. Kaliprasad Sandra, syn učitele angličtiny (pozdější Abhedánanda).
 • 14. Harinath Čattopadhyaja, brahmín (pozdější Turijánanda).
 • 15. Hariprasanna Čatterdži, student (Vidžňánánanda).

1884:

 • 16. Gangadhar Ghatak, čtrnáctiletý student (pozdější Akhandánanda).
 • 17. Giriš Čandra Ghoš, slavný herec a dramatik, zakladatel moderního bengálského divadla, ředitel kalkatského Star Theatre.

1885:

 • 18. Subodh Ghoš, sedmnáctiletý student, syn zakladatele kalkatského chrámu bohyně Kálí (pozdější Subodhánanda).
 • 19. Purnačandra Ghoš, který byl jedním ze šesti hlavních žáků a přišel k Rámakršnovi, když mu bylo teprve třináct let.

 

Nepodařilo se mi přesně zjistit, kdy k Rámakršnovi přišli tito žáci:

 • 20. Boháč, muž dospělý a velmi zbožný, Balaram Bose, jehož dary přispěly k založení řádu.
 • 21. Mladé spiritistické medium, Nitja Nirandžan Sen, kterého Rámakršna rázně vytrhl z okultismu a který později přijal jméno Nirandžánanda.
 • 22. Devendra Mazumdar, člověk dospělý, ženatý, úředník na velkostatku, bratr bengálského básníka Surendranatha.
 • 23. Baburam Ghoš, dvacetiletý student (pozdější Premánanda).
 • 24. Tulasi Čaran Dutt, osmnáctiletý student (pozdější Nirmalánanda).
 • 25. Durga Čaran Nag, který byl hlavní z žáků, setrvavších v životě světském, a stal se pravým světcem ze Zlaté legendy … atd.

 

Romain Rolland: Mystický a činný život dnešní Indie 1. díl