Nikhilananda

Svámí Nikhilánanda – životopis

(překlad z anglické Wikipedie)

 

Narodil se v roce 1895 jako Dineš Čandra Gupta a byl přímým žákem Šrí Sáradá Devi (Svaté matky). V roce 1933 založil Ramakrishna-Vivekananda Center v New Yorku, pobočku Rámakršnovi mise a zůstal v jejím čele až do své smrti v roce 1973. Je uznávaným spisovatelem, překladatelem a filozofem. Jeho největším dílem je překlad Sri Sri Ramakrishna Kathamrita z bengálštiny vydané v roce 1942 pod titulem Evangelium Šrí Rámakrišny (The Gospel of Sri Ramakrishna)

 

Životopis

Svámí Nikhilánanda se narodil v obci Noakhali v roce 1895 v Bangladéši, v té době to byla součást Indie a absolvoval vzdělání na univerzitě v Kalkatě. Poté si zvolil za povolání žurnalistiku. Později se připojil v indickému hnutí za svobodu a byl nějaký čas (1916-8) vězněn v anglickém zajateckém táboře.

Jako chlapec se prostřednictvím svých zbožných rodičů seznámil s učením Rámakrišny a Svámí Vivékánandy. Tato nauka zanechala na jeho mladé mysli nesmazatelný dojem a přivedla ho do kontaktu s přímými žáky Rámakrišny. Zasvěcen byl Svatou matkou. Setkal se také s přímými žáky Rámakrišny, Svámí Brahmánandou, Saradanandou, Šivanandou, Turijanandou, Prémanandou, Akhandanandou, Abhédanandou, stejně jako s Mahendranáthem Guptou, zapisovatele Kathamrity a dalšími.

Pod jejich vlivem opustil svoji roli bojovníka za svobodu a zřekl se světa a připojil se v roce 1922 k Rámakrišnovu řádu. V roce 1924 přijal sannjásu (posvátné sliby při vstupu do klášterního života) od Svámího Saradanandy, jednoho z přímých a milovaných žáků Šrí Rámakrišny. Jako brahmačarin se věnoval řadu let studiu písem u vynikajících učitelů, praktikoval duchovní disciplíny a sloužil Řádu až do roku 1931. V tomto roce byl pověřen Řádem, aby odcestoval do Ameriky jako jeden z jejich představitelů. V roce 1933 založil v New Yorku Ramakrishna-Vivekananda Center. Nikhilananda by považován za geniálního řečníka a byl zván na přednášky na různé univerzity, do kostelů a synagog a podílel se na mezináboženské konferenci Východ – Západ. Sloužil Ramakrishna-Vivekananda centru až do své smrti v roce 1973. Nikhilananda významně přispěl k literatuře Rámakrišnova hnutí a také přitahoval významné žáky, včetně autora JD Salingera, Margarety Woodrow Wilson (dcery Woodrowa Wilsoba), profesora srovnávací mytologie Josepha Campbelaa a Chestertona Carlsona, vynálezce xerografického postupu. Nikhilanandovým žákem byl Lex Hixon.

 

Literární dílo

Mezi jeho nejvýznamnější díla patří překlady upanišad, Bhagavadgíty, biografie Matky a Svámího Vivékánandy, sestavení děl Svámího Vivékánandy pod titulem Jóga a další díla, ve dvou knihách; Hinduismus, jeho význam pro osvobození ducha a Člověk při hledání nesmrtelnosti a mnoho článků sepsaných pro různé časopisy. Jeho nejpozoruhodnější literární dílo je překlad bengálského originálu Kathamrity, publikovaný v angličtině pod titulem The Gospel Sri Ramakrishna. Mnohé z děla Svámího Nikhilánandy byla přeložena do různých evropských a indických jazyků a jsou uznávanými autoritativními texty k výkladu učení védanty.

 

Bibliografie:

·         Bhagavad Gita or Song of the Lord – Swami Nikhilananda

·         Hinduism: Its Meaning for the Liberation of the Spirit – Swami Nikhilananda

·         Holy Mother: Being the Life of Holy mother Sri Sarada Devi – Swami Nikhilananda

·         Vivekananda: A Biography – Swami Nikhilananda

·         The Principal Upanishads – Swami Nikhilananda

·         Man in Search of Immortality: Testimonials from the Hindu Scriptures – Swami Nikhilananda

·         Self-Knowledge: Sankara's "Atmabodha" – Swami Nikhilananda

·         The Gospel of Sri Ramakrishna – Swami Nikhilananda

·         Sri Ramakrishna: The Face of Silence

·         Sri Ramakrishna: A Biography – Swami Nikhilananda

·         The Upanishads 1 – 4

·         Life of Sri Ramakrishna

·         Vivekananda: The Yogas and Other Works – Swami Nikhilananda

·         Vivekananda: Jnana Yoga: The Yoga of Knowledge and Discrimination – Swami Nikhilananda

·         Vivekananda: Raja Yoga – Swami Nikhilananda

·         Vivekananda: Karma-Yoga and Bhakti-Yoga: The Yoga of Dedicated Action – Swami Nikhilananda

·         Vedanta-sara of Sadananda – Swami Nikhilananda

·         Gupta, Mahendranath. The Gospel of Sri Ramakrishna (1942) (translation from Bengali by Swami Nikhilananda; Ed. Joseph Campbell and Margaret Woodrow Wilson, translation assistants – see preface; foreword by Aldous Huxley)

·         Drg-Drsya-Viveka

·         Mandukya Upanishad with Gaudapada´s Karika and Shankara´s Commentary

 
 
 
Odkazy na české překlady textů (knih) Svámí Nikhilánandy: