Překlady

Rámakrišnovo evangelium - Úvod 24. část

Žáci - hospodáři Žákům majícím rodiny a žijících ve světě nepředepisoval přísnou cestu úplného zřeknutí se. Chtěl, aby plnili své povinnosti vůči svým rodinám. Jejich odříkání mělo být duševní....

Vyprázdnění mysli

Svámí Turjánanda:  „Během meditace se někteří pokouší vyprázdnit svou mysl. Ale jak to dokázat? Mysl se hemží touhami a přáními, jak jednu myšlenku vyženeme, nahrne se tam spousta dalších....

Rámakrišnovo evangelium - Úvod 23. část

Mistrova touha po vlastních oddaných Kontakt s Bráhma posílil touhu Šrí Rámakrišny po setkání se s uchazeči, kteří by mohli následovat jeho učení v nejčistší podobě. Jednou se...

Rámakrišnovo evangelium - Úvod 22. část

Další vůdci Bráhma Postupně začali další vůdci Bráhma pociťovat vliv Šrí Rámakrišny. Ale nebyli to v žádném případě nekritičtí obdivovatelé Mistra. Zejména nesouhlasili s jeho zřeknutím...

Rámakrišnovo evangelium - Úvod, 21. část

Kéšab Čandra Sén Kéšab Čandra Sén a Rámakrišna se poprvé setkali v zahradním domě Džajgopál Sén v Belgharii, několik kilometrů od Dakšinéšvaru, kde významný vůdce Bráhma pobýval u...

Pravda o uctívání obrazů a soch

- vysvětlení Svámí Vivékánandy Během jeho putování po Indii přišel do státu Alwar. Maháradžou tam byl mladý muž, který měl západní vzdělání. Řekl Svámiovi: „Nevěřím v uctívání idolů. Nedokážu...

Prána

... Jak již bylo řečeno, pránájáma má jen málo co do činění s dýcháním, ovládnutí dýchání je však důležitým prostředkem k dosažení skutečné pránájámy Nejprůkaznějším projevem prány v lidském těle...

Rámakrišnovo evangelium - Úvod, 20. část

Árjasamádž Další hnutí, které sehrálo důležitou úlohu v oživení náboženského života Indie v devatenáctém století byla Árjasamádž. Bráhmasamádž, v podstatě hnutí kompromisu...

Rámakrišnovo evangelium - Úvod 19. část

Bráhmasamádž Kéšab byl vůdce Bráhmasamádže, jednoho ze dvou velkých hnutí, které v druhé polovině devatenáctého století sehrály důležitou úlohu při formování obrození Indie. Zakladatelem...

Rámakrišnovo evangelium - Úvod 18. část

O duchovnosti obecně byly jeho závěry následující Zaprvé byl pevně přesvědčen, že všechna náboženství jsou pravdivá, že každý naukový systém představuje cestu k Bohu. Následoval všechny...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kompletní překlady

Ašókananda - Duchovní praxe

Anonymní překlad z roku 1959 upravil a doplnil vysvětlivkami Jaroslav Holeček...

Bhagavadgíta

Překlad: Karel Weinfurter     

Brahmananda - Z duchovní nauky

Překlad: Karel Weinfurter Jedná se o překlad vydaný roku 1936 v Mystickém sborníku. Překladatelem a...

Rámakrišnovo evangelium

    22. kapitola: Rady herci   24. kapitola: Pandit Sasadhar

Odkazy

Film Vivekananda by Vivekananda

11.09.2017 15:09
1. část: https://www.youtube.com/watch?v=5sD0jHMf6wQ 2. část: https://www.youtube.com/watch?v=pz0D4Fm9KC0 3. část: https://www.youtube.com/watch?v=tWwsKOTH_dM 4. část: https://www.youtube.com/watch?v=I98ip82Cpzs

Dakšinešvár - video

26.02.2017 20:47
https://www.youtube.com/watch?v=OXx0wdR_Yd4

Vedanta Magazine

06.09.2016 22:33
Archiv jednotlivých čísel magazínu Vedanta volně ke stažení: ZDE

Fotografie

02.09.2016 16:33
Fotografie Rámakrišny a žáků

Svámí Vivékánanda - spisy

03.12.2015 22:43
České překlady Vivékánandy od Michala Šubrta.

Textové poklady v angličtině

10.05.2015 10:41
 The Gospel Of Sri Ramakrishna (Kathamrita) Slightly edited translation by Swami Nikhilananda published 1944  The Gospel Of Sri Ramakrishna (Kathamrita) Word to word translation by Sri Dharm Pal Gupta  The Complete Works Of Swami Vivekananda ...

Film o Rámakrišnovi s českými titulky

09.05.2015 17:58
https://www.tarak.cz/sri-ramakrisna-zivot-a-uceni-vyznamneho-indickeho-svetce-devatenacteho-stoleti/

Vydané knihy

Waldová S.E.: Rozmluvy na tisíci ostrovech - Svámí Vivékánanda

S. E. Waldová, pomocnice, důvěrnice a nejlepší z mistrových evropských přívrženkyň nám zanechala krásný duchovní odkaz v podobě...

Výroky Šrí Rámakršny

Vydalo nakladatelství ONYX v roce 2000, přeložil: Rudolf Skarnitzl Šrí Rámakršna (1836 - 1886), syn chudého bengálského bráhmana, je široce uznávaný...

Čtyři knihy o józe

Svámí Vivékánanda: Čtyři knihy o józe (Rádžajóga, Džňánajóga, Bhaktijóga a Karmajóga) Vydalo nakladatelství Fontána v roce 2006, do češtiny přeložil...

Svámí Vivékánanda: Radža jóga

Radža joga čili ovládnutí vnitřní podstaty  Díl II. Patandžaliho výroky o jogu.  Přednášky, které pronesl v New Yorku v zimě roku 1895....

Rámakrišnovo evangelium

Rámakrišnovo evangelium (The Gospel of Sri Ramakrishna) je anglickým překladem Sri Sri Ramakrishnaa Kathamrita. Obsahuje konverzaci...

Svámí Abhedánanda - Pět stezek k nejvyšší pravdě

Svámí Abhedánanda je známým žákem Šrí Rámakrišny. Vydal mnoho knih. Žil v letech 1866 – 1939 V českém překladu vyšla pouze jedna jeho kniha a to...

Rámakrišna, jak jsme ho znali

Svámí Četanánda: Rámakrišna, jak jsme ho znali Do češtiny přeloženo z anglického originálu Ramakrishna As We Saw Him 460 str. Odkaz na knihu

Mistr Ramakrišna a jeho učení

Karel Weinfurter: Mistr Ramakrišna a jeho učení Psyche 1933, 2. díly, 328 a 212 str.  

Slova o cestě lásky

Svámí Vivékánanda: Slova o cestě lásly Vydalo nakladatelství Avatar v roce 1996 v edici Srdce Z anglického originálu Adresses on Bhakti-Yoga...

Sri Ramakrishna

Dr. Karel Vogl: Sri Ramakrishna Vydal Orfeus 1991 (?), přeložil: Antonín Bayer, novodobě upravil: Pavel Daněk 119 str.
1 | 2 >>