Překlady

Odevzdanost

Dnes každý říká: „Jednám, jako bych byl řízen bohem“, a tak přehazuje břemeno svých hříchů i ctností na boha. Jako kdyby člověk sám byl lotosem na vodě (nesmáčený vodou)! Pokud dokáže žít tímto...

Intenzita modlitby

Vivékánanda vypráví příběhy Intenzita modlitby Jistý mohamedán se modlil v zahradě. Oni jsou velmi pořádní ve svých modlitbách. Když přijde čas, kdekoli jsou,  začnou se modlit, padnou na zem,...

Spokojenost a nespokojenost

Jste mladí, to je čas na praktikování duchovních disciplín. Co dokážete ve stáří? Rozvíjejte lásku ve svém srdci a dosáhnete všeho. Kde je vaše prvotní nadšení? Zdáte se být celkem spokojeni se...

Hřích

Návštěvník: Jsme hříšníci. Co se stane s námi? Šrí Rámakrišna: „Když opakujete (zpíváte) Boží jméno, všechny tělesné hříchy odlétnou. Pták hříchu sedí na stromě těla. Opakování jeho jména je jako...

Praktická Védánta 1 část

Svámí Vivékánanda Praktická Védánta1 (Přednáška v Londýně 10. listopadu 1896)   Byl jsem požádán, abych něco pověděl o praktické poloze védantské filozofie. Jak jsem již řekl jindy, je teorie...

Meditace

Meditace by měla být prováděna s vědomím věčnosti, ne v atmosféře času. Jenom pociťujte, že jste tady vy a věčný Bůh. S tímto pocitem musíte uspět. Svámí...

Kdo se chce učit?

Bůh je život, Bůh je pravda. Cítíme v nejhlušším nitru, že je to tak, že všechno ostatní, mimo Boha není ničím – dnes i zítra. A přesto většina z nás zůstává stejná po celý život. Držíme se...

Prospěch

Ve dne v noci uvažuj a rozjímej o brahma, medituj horlivě zaměřený na jasnost mysli. A během bdělosti k vnějším věcem, pracuj buď v zájmu druhých nebo si v nitru opakuj: „Nechť se...

Morálka

Bez charakteru nemůže být morálka; bez morálky nemůže existovat žádný duchovní růst. Svámí Ašokánanda
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kompletní překlady

Ašókananda - Duchovní praxe

Anonymní překlad z roku 1959 upravil a doplnil vysvětlivkami Jaroslav Holeček...

Bhagavadgíta

Překlad: Karel Weinfurter     

Brahmananda - Z duchovní nauky

Překlad: Karel Weinfurter Jedná se o překlad vydaný roku 1936 v Mystickém sborníku. Překladatelem a...

Rámakrišnovo evangelium

    22. kapitola: Rady herci   24. kapitola: Pandit Sasadhar

Odkazy

Film Vivekananda by Vivekananda

11.09.2017 15:09
1. část: https://www.youtube.com/watch?v=5sD0jHMf6wQ 2. část: https://www.youtube.com/watch?v=pz0D4Fm9KC0 3. část: https://www.youtube.com/watch?v=tWwsKOTH_dM 4. část: https://www.youtube.com/watch?v=I98ip82Cpzs

Dakšinešvár - video

26.02.2017 20:47
https://www.youtube.com/watch?v=OXx0wdR_Yd4

Vedanta Magazine

06.09.2016 22:33
Archiv jednotlivých čísel magazínu Vedanta volně ke stažení: ZDE

Fotografie

02.09.2016 16:33
Fotografie Rámakrišny a žáků

Svámí Vivékánanda - spisy

03.12.2015 22:43
České překlady Vivékánandy od Michala Šubrta.

Textové poklady v angličtině

10.05.2015 10:41
 The Gospel Of Sri Ramakrishna (Kathamrita) Slightly edited translation by Swami Nikhilananda published 1944  The Gospel Of Sri Ramakrishna (Kathamrita) Word to word translation by Sri Dharm Pal Gupta  The Complete Works Of Swami Vivekananda ...

Film o Rámakrišnovi s českými titulky

09.05.2015 17:58
https://www.tarak.cz/sri-ramakrisna-zivot-a-uceni-vyznamneho-indickeho-svetce-devatenacteho-stoleti/

Vydané knihy

Waldová S.E.: Rozmluvy na tisíci ostrovech - Svámí Vivékánanda

S. E. Waldová, pomocnice, důvěrnice a nejlepší z mistrových evropských přívrženkyň nám zanechala krásný duchovní odkaz v podobě...

Výroky Šrí Rámakršny

Vydalo nakladatelství ONYX v roce 2000, přeložil: Rudolf Skarnitzl Šrí Rámakršna (1836 - 1886), syn chudého bengálského bráhmana, je široce uznávaný...

Čtyři knihy o józe

Svámí Vivékánanda: Čtyři knihy o józe (Rádžajóga, Džňánajóga, Bhaktijóga a Karmajóga) Vydalo nakladatelství Fontána v roce 2006, do češtiny přeložil...

Svámí Vivékánanda: Radža jóga

Radža joga čili ovládnutí vnitřní podstaty  Díl II. Patandžaliho výroky o jogu.  Přednášky, které pronesl v New Yorku v zimě roku 1895....

Rámakrišnovo evangelium

Rámakrišnovo evangelium (The Gospel of Sri Ramakrishna) je anglickým překladem Sri Sri Ramakrishnaa Kathamrita. Obsahuje konverzaci...

Svámí Abhedánanda - Pět stezek k nejvyšší pravdě

Svámí Abhedánanda je známým žákem Šrí Rámakrišny. Vydal mnoho knih. Žil v letech 1866 – 1939 V českém překladu vyšla pouze jedna jeho kniha a to...

Rámakrišna, jak jsme ho znali

Svámí Četanánda: Rámakrišna, jak jsme ho znali Do češtiny přeloženo z anglického originálu Ramakrishna As We Saw Him 460 str. Odkaz na knihu

Mistr Ramakrišna a jeho učení

Karel Weinfurter: Mistr Ramakrišna a jeho učení Psyche 1933, 2. díly, 328 a 212 str.  

Slova o cestě lásky

Svámí Vivékánanda: Slova o cestě lásly Vydalo nakladatelství Avatar v roce 1996 v edici Srdce Z anglického originálu Adresses on Bhakti-Yoga...

Sri Ramakrishna

Dr. Karel Vogl: Sri Ramakrishna Vydal Orfeus 1991 (?), přeložil: Antonín Bayer, novodobě upravil: Pavel Daněk 119 str.
1 | 2 >>